Visum kort verblijf

Een aanvraag van een visum kort verblijf (ook wel toeristenvisum of c-visum) is vaak lastig. Als de visumaanvraag is afgewezen is bezwaar maken nog lastiger. VisaHollanda helpt u bij het regelen van een toeristenvisum voor uw partner, familie of vrienden. Door jarenlange ervaring bij de IND en de Visadienst ben ik specialist op gebied van visumregels. Met VisaHollanda heeft u  daardoor de grootste kans op succes bij een visumaanvraag, bezwaar of beroep. Neem daarom snel contact op met VisaHollanda en u krijgt gratis een persoonlijk intakegesprek.

Hulp bij aanvraag visum
Door jarenlange ervaring bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) en expertise op het gebied van de visumregels en het vreemdelingenrecht, ben ik in staat u te begeleiden om succesvol een visumaanvraag te doen. Elk jaar worden er duizenden visa geweigerd door de Nederlandse vertegenwoordiging over de hele wereld. Door persoonlijke begeleiding van VisaHollanda bent u, als referent, maar ook degene die naar Nederland wil komen optimaal voorbereid voor de aanvraag van een visum. Een goede voorbereidde aanvraag zorgt ervoor dat de kans groot is meteen een visum kort verblijf te krijgen. Dan hoeft u geen bezwaar meer te maken.

Hulp bij bezwaar tegen afwijzing visum
Visumaanvragen worden vaak afgewezen door de ambassade in het land van herkomst zoals bijvoorbeeld Marokko (Rabat), Turkije (Instanbul) of Pakistan (Islamabad) maar ook in andere visumplichtige landen. VisaHollanda helpt u succesvol bezwaar te maken tegen een afwijzing door juridisch expertise op gebied van algemeen bestuursrecht en de geldende visumregels en jurisprudentie. Mijn ervaring is dat bezwaar tegen weigering van een visum kort verblijf vaak loont.

Hulp bij beroep tegen afwijzing van bezwaar
Bezwaar wordt ook vaak ongegrond verklaard door de Visadienst in Rijswijk. VisaHollanda helpt daarom ook bij het instellen van beroep tegen de beslissing van de Visadienst van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). Door mijn juridische kennis van het vreemdelingenrecht en bestuursrecht is VisaHollanda in staat u in de rechtzaal als geen ander te vertegenwoordigen. Mijn ervaring is dat in beroep gaan tegen de weigeringsbeslissing van de Visadienst in veel gevallen resulteert in de afgifte van een touristenvisum.